MinAksjon menuMinAksjon menu
BryllupsPresang MinBursdag MinJulegave
Kontakt Misjonsforbundet
Kontakt e-post:post
Telefon:+47 23 32 57 50
Adresse:
Chr. Krohgsgt. 34
0186 OSLO
Norge

Misjonsforbundet

Misjonsforbundet er et fellesskap av menigheter som står sammen om visjonen Guds barns enhet og menneskers frelse. Misjonsforbundet kjennetegnes av de frie og selvstendige menighetene med iver for enhet og fellesskap, misjon og diakoni både lokalt, nasjonalt og globalt.

Frikirkesamfunnet Misjonsforbundet består av rundt 100 menigheter med 8500 voksne medlemmer. Misjonsforbundet UNG er vår selvstendige barne- og ungdomsorganisasjon med over 6000 medlemmer. Misjonsforbundet har to skoler i Kristiansand: Ansgar teologiske høgskole og Ansgar bibelskole.

Misjonsforbundets historie går tilbake til 1800-tallets vekkelser. Det Norske Misjonsforbund ble stiftet i 1884 og er en av Norges eldste frikirker. Misjonsforbundet har et internasjonalt engasjement, og har i dag virksomhet i Norge, Kongo-Brazzaville, Colombia, Kina og Sentralasia.

Prosjekter fra Misjonsforbundet
Misjonsforbundet UNG
UNG serverer gode fellesskap, undervisning for livet og inspirasjon lokalt og nasjonalt! Vi styrker veksten i menighetene. Takk for din gave til UNG gjennom prosjektene.
UTRUSTE UNG-LEDERE
Misjonsforbundet UNG vil utruste ledere, ansatte og medarbeidere i Misjonsforbundets menigheter for å få et voksende og levende barne- og ungdomsarbeid. Din gave til dette prosjektet omsetter gode ønsker og visjoner til praktiske tiltak.
Hjelp til internflyktninger
Colombia er det landet i verden med flest internflyktninger. Vi vil være med å forvandle en bydel hvor mange av dem holder til.
Vekst 2020
Ved å være Vekst 2020-giver er du med å bære hele vårt nasjonale arbeid, med et særlig fokus på menighetsplanting, Løft blikket-satsingen og lokale stillinger i Touchpoint. Dette er spennende prosjekter hvor det arbeides konkret med å nå nye menneske...
Rehabilitering av barn
Jakobs hus hjelper hvert år mellom 20 og 30 barn, i alderen syv til tolv år, ut av et liv preget av rusmisbruk.
Barnefond i Romania
Det er umulig å besøke, høre eller lese om Romania uten å kjenne behovet for å hjelpe mennesker som lever i fattigdom og nød. Barn er spesielt utsatt, og gjennom vårt barnefond ønsker vi å hjelpe dem.
Kvinner og barns rettigheter
Deler av den colombianske machokulturen kan virke undertrykkende, spesielt på kvinner og barn. Vi vil hjelpe kvinner og barn slik at deres rettigheter blir respektert.
Støtte til evangelister og pastorer
Støtte til pastor- og evangelistlønninger har vært viktig siden vi startet misjonsarbeidet i Kongo.

© All rights reserved.

Powered by Cornerstone